ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, STUDNICE, OKRES NÁCHOD

Na základě Školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění k 1. 1. 2012 podle § 183, odst.2 uveřejňuji seznam žáků, kteří jsou přijati k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole, Studnice, okres Náchod od školního roku 2020/2021.

Seznam žáků

Registrační číslo         Rozhodnutí

 

1                             přijat/přijata
2                             přijat/ přijata
3                             přijat/přijata
4                             přijat/přijata
5                             přijat/přijata
6                             přijat/přijata
7                             přijat/přijata
8                             přijat/přijata
9                             přijat/přijata
10                           přijat/přijata
11                           přijat/přijata
12                           přijat/přijata
13                           přijat/přijata
14                           přijat/přijata
15                           přijat/přijata

 

Ve Studnici 6 . 4. 2020 Jaroslav Baše, ředitel školy