Zápis do 1. ročníku

Na základě Školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění k 1.1.2012 podle zákona § 183, odst. 2 uveřejňujeme seznam žáků, kteří jsou přijati k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole, Studnice, okres Náchod od školního roku 2019/2020.
 
seznam žáků
Registrační číslo                    rozhodnutí
 
1                                            přijat / přijata
2                                            přijat / přijata
3                                            přijat / přijata
4                                            přijat / přijata
5                                            přijat / přijata
6                                            přijat / přijata
7                                            přijat / přijata
 
 
ve Studnici 8.4.2019                                Jaroslav Baše, ředitel školy