ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, STUDNICE, OKRES NÁCHOD

 

Na základě Školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění k 1. 1. 2012 podle § 183, odst.2 uveřejňuji seznam žáků, kteří jsou přijati k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole, Studnice, okres Náchod od školního roku 2021/2022.

Seznam žáků

Registrační číslo                                           Rozhodnutí

 1                                                                    přijat/přijata

 2                                                                    přijat/ přijata

 3                                                                    přijat/přijata

 4                                                                    přijat/přijata

 5                                                                    přijat/přijata

 6                                                                    přijat/přijata

 7                                                                    přijat/přijata

 8                                                                    přijat/přijata

 9                                                                    přijat/přijata

10                                                                   přijat/přijata                           

                    

Ve Studnici 20 . 4. 2021                                Jaroslav Baše, ředitel školy

 


 

Zápis do prvního ročníku 

Základní školy ve Studnicích 

se koná 

ve čtvrtek 15. dubna 

od 15. 00 hodin.

...

 

Rodiče s sebou vezmou RODNÝ LIST dítěte, propisovací tužku.

Poud Vám nebude přidělený čas vyhovovat, kontaktujte školu po 12. hodině na tel. čísle 491 435 256.

Pokud to epidemiologická situace dovolí, budete koncem školního roku pozvání na informační schůzku, popřípadě informováni prostřednictvím webových stránek naší školy.