Co může naše dvoutřídní Mateřská škola ve Studnici Vašemu dítěti poskytnout:

Pobyt v pěkném, moderním prostředí mateřské školy s rozlehlou zahradou, která se nachází ve vesnici na klidném, čistém místě nedaleko lesa. Na zahradě také pěstujeme zeleninu, ovoce a jedlé bylinky. Nejvíce se věnujeme poznávání přírody a vytváření kladného vztahu k přírodě a její ochraně a ochraně našeho celého životního prostředí. Posláním naší MŠ je harmonicky rozvíjet osobnost dítěte na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů s přihlédnutím k jejich individuálním zvláštnostem. V přirozeném prostředí skupiny vrstevníků položit základy celoživotnímu vzdělávání, rozvíjet samostatnost, zdravé sebevědomí  a tvořivost dětí. Přejeme si, aby se Vaše děti v naší škole cítily šťastně a Vy jste byli spokojení.

Nadstandartně naše škola poskytuje:

 • služby logopedické asistentky, která v naší logopedické poradně poradí rodičům, jak odstranit vadnou výslovnost dětí (ve spolupráci s logopedem)
 • seznamování dětí s angličtinou „Wow english“ Steve R. Watts (1x týdně)
 • kroužky pro předškoláky: výtvarný, grafomotorický, pracovně-tvořivý, učíme se hrou (od 13 do 14 hodin)
 • úzce spolupracujeme se základní školou - pořádáme společné akce, návštěvy, "Školičku nanečisto" pro předškoláčky, což je veliká výhoda pro bezproblémový přechod našich předškolních dětí do 1. třídy ZŠ
 • dlouhodobě spolupracujeme s firmou AGRO CS a.s. Česká Skalice na projektu "Malý zahradník".

Na Vás a Vaše děti se těší paní učitelky a paní školnice:

 • Ida Hejzlarová, vedoucí učitelka
 • Radka Heinzelová, učitelka 
 • Marie Zlatníková, učitelka
 • Anna Tylšová, školní asistentka v MŠ
 • Andrea Mervartová, školnice     (úvazek celý)
 • Bohumila Kosinková, školnice   (úvazek poloviční)  
 • Blanka Kaufmanová, lektorka angličtiny v MŠ, asistentka pedagoga v ZŠ