606 731 185

ZŠ a MŠ Studnice
ZŠ a MŠ Studniceokr. Náchod
ZŠ a MŠ Studnice, okr. Náchod

Vyberte vlevo podtéma.

BAREVNÉ POHÁDKY PODZIMU

Podzim

BAREVNÉ POHÁDKY PODZIMU

Pohádka O veliké řepě

 

ZÁŘÍ

 

TÉMA I.       BAREVNÉ POHÁDKY PODZIMU 

 

práce s pohádkami: O veliké řepě, Princeznička na bále

četba z knížky:   Kosí bratři, Pohádky z Větrné Lhoty

 

Podtéma 1.         Ve školce a doma

 

 • NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA  - noví kamarádi, značky, nové prostředí
 • PŘEDMĚTY DENNÍ POTŘEBY  - co používáme, jak se to jmenuje, věci okolo nás
 • NAŠE PŘÍRODA  - zahrada MŠ a její okolí - les, louka, pole
 • MOJE RODINA  - bydliště dítěte, členové rodiny, co je to domov

 

Nové děti se budou seznamovat s novým prostředím mateřské školy a okolím.

Budou poznávat nové kamarády, paní učitelky, paní školnice, seznámí se s pravidly společného soužití v kolektivu, vnitřním režimem MŠ. Starší děti budou mladším dětem pomáhat, budou se učit ohleduplnosti, toleranci a vzájemné pomoci.

Naším přáním je vytvořit prostředí vzájemné důvěry a bezpečí, kde se budou všechny děti cítit dobře.

Budeme si vyprávět zážitky z prázdnin, poznávat věci okolo sebe a také si povíme  o důležitosti rodiny, vysvětlíme si - co je to „rodina a domov“.

Budeme nadále spolupracovat s firmou AGRO CS a.s. Česká Skalice na programu „Malý zahradník“. V darovaného kompostéru budeme stále vrstvit přírodní odpad a v průřezu kompostéru pozorovat, jak se tráva, listí, kompostovatelný odpad z kuchyně postupem času mění a jak vzniká kvalitní půda, kterou zjara upotřebíme k pěstování. Z mobilních záhonků sklidíme zeleninu a bylinky. Na konci září se rozloučíme s balkonovými květinkami.

 

OBLASTI:

Dítě a jeho tělo         

 • přivítat všechny děti např. maňáskovým divadlem a připravit jim radostný vstup do mateřské školy
 • pomoc dětem a jejich rodičům orientovat se v novém prostředí
 • osvojovat si dovednosti k podpoře osobní pohody a pohody prostředí

Dítě a jeho psychika

 • vhodnou organizací a laskavým přijetím, usnadnit novým dětem vstup do mateřské školy
 • rozvíjet komunikativní dovednosti a kultivovaný projev

Dítě a ten druhý

 • vést děti k navozování kontaktů mezi sebou navzájem

Dítě a společnost

 • rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se, spolupracovat, přináležet ke společenství ve třídě, škole

Dítě a svět

 • vytvářet vztah k místu a prostředí, ve kterém dítě žije

 

 

Pohádka Domku domečku

ŘÍJEN

 

TÉMA I.        BAREVNÉ POHÁDKY PODZIMU

 

práce s pohádkami: Domku, domečku (Boudo, budko), Zvířátka a loupežníci, O lesních skřítcích Bukáčkovi a Dubáčkovi, O kohoutkovi a slepičce

četba z knížek:  V. Čtvrtek O hajném Robátkovi a jelenu Větrníkovi, E. Petiška O dětech a zvířátkách, R. Čechura Maxipes Fík 

 

Podtéma 2.         Přichází podzim

 

 • BARVY PODZIMU A ZAJÍMAVÉ TVARY V PŘÍRODĚ - druhy stromů, keřů a jejich plody, sběr přírodnin, tvoření z přírodnin, ochrana přírody
 • DARY ZAHRADY, ZAHRÁDKY A POLE - ovoce, zelenina, význam pro zdraví, pozorování práce na poli, v zahradě
 • POZNÁVÁME PŘÍRODU VŠEMI SMYSLY  - pozorujeme, ohmatáváme, ochutnáváme, čicháme, posloucháme 
 • NA NÁVŠTĚVĚ NA STATKU - domácí a hospodářská zvířata

 

V tomto období se zaměříme na poznávání podzimní přírody. Budeme si všímat stromů a keřů, jejich plodů a postupně zbarvujících se listů. Využijeme těchto darů přírody ke tvoření a podzimní výzdobě školky. Naučíme se ohleduplnému chování v přírodě. Dozvíme se, jak a proč třídit odpad.

Budeme sledovat podzimní práce lidí na polích a v zahradách. Ochutnáme různé druhy zeleniny a ovoce (vyrobíme si např. mošt, kompot, zavařeninu, upečeme závin, koláč, dort, uvaříme ovocné knedlíky). Povíme si o významu ovoce a zeleniny pro naše zdraví.

Budeme poznávat domácí a hospodářská zvířata a jaký význam mají pro člověka.

Budeme nadále spolupracovat s firmou AGRO CS a.s. Česká Skalice na programu „Malý zahradník“. V darovaného kompostéru budeme stále vrstvit přírodní odpad a v průřezu kompostéru pozorovat, jak se tráva, listí, kompostovatelný odpad z kuchyně postupem času mění a jak vzniká kvalitní půda, kterou zjara upotřebíme k pěstování. Mobilní záhonky připravíme na zimu. Do truhlíků po balkonových květinách vytvoříme podzimní aranžmá z přírodnin. Vyrobíme si strašidélka z vypěstovaných dýní. Uklidíme zahradu.

 

OBLASTI:

Dítě a jeho tělo

 • osvojovat si návyky k podpoře osobní pohody

Dítě a jeho psychika

 • rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti receptivní i produktivní, využívat k tomu vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu
 • zpřesňovat a kultivovat smyslové vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně logickému (pojmovému)
 • rozvíjet paměť, pozornost, představivost a fantazii

Dítě a ten druhý

 • podporovat dětská přátelství

Dítě a společnost

 • kultivovat mravní a estetické vnímání, cítění a prožívání motivované podzimní přírodou a jejími plody

Dítě a svět

 • osvojovat si jednoduché poznatky o světě a životě, o přírodě a jejich proměnách

 

LISTOPAD

 

TÉMA I.        BAREVNÉ POHÁDKY PODZIMU

 

práce s pohádkami: Paleček a jeho kamarádi, Křemílek a Vochomůrka, Bukáček a Dubáček

četba z knížek: Pohádky pod polštářStrašidelné pohádky (Z. Pospíšilová), Pohádky z pařezové chaloupky - Křemílek a Vochomůrka (V. Čtvrtek), Broučci (J. Karafiát)

 

Podtéma 3.         Příprava přírody na zimu

 

 

 • USÍNAJÍCÍ LES  - stromy, keře, byliny, čas dušičkový
 • POČASÍ A JEHO ZMĚNY  - co umí vítr, déšť, mlha, jaký vliv má počasí na svět a na člověka, chráníme si zdraví
 • KAMARÁDI Z LESAvolně žijící zvířata, ochrana přírody                              
 • KDY CO DĚLÁME - časové představy (ráno, poledne, večer, dopoledne, odpoledne)

 

Budeme pozorovat měnící se přírodu, která se připravuje na zimní spánek a podzimní počasí. Povíme si, jak je důležité pečovat o své zdraví, abychom neonemocněli.

Budeme si povídat o přírodě, její ochraně, poznávat volně žijící zvířata, ptáky, seznámíme se s jejich životem a nasušíme pro ně na zimu pečivo, kaštany, žaludy.

Také si povíme - kdy co děláme - ve školce a doma, abychom si procvičili časové představy.

Uspořádáme ve spolupráci se ZŠ tradiční adventní koncert pro rodiče a veřejnost.

Budeme nadále spolupracovat s firmou AGRO CS a.s. Česká Skalice na programu „Malý zahradník“. V darovaného kompostéru budeme stále vrstvit přírodní odpad a v průřezu kompostéru pozorovat, jak se tráva, listí, kompostovatelný odpad z kuchyně postupem času mění a jak vzniká kvalitní půda, kterou zjara upotřebíme k pěstování. Mobilní záhonky připravíme na zimu. Do truhlíků po balkonových květinách dotvoříme podzimní aranžmá z přírodnin, zabezpečíme nové okrasné stromky proti zimě a okusu.

 

OBLASTI:

 

Dítě a jeho tělo

 • osvojovat si poznatky o těle a jeho zdraví a pohybových činnostech a jejich kvalitě
 • vytvářet zdravé životní návyky a postoje

Dítě a jeho psychika

 • posilovat přirozené poznávací city (zvídavost, zájem, radost…)
 • rozvíjet schopnosti a dovednosti vyjádřit pocity, dojmy a prožitky

Dítě a ten druhý

 • posilovat prosociální chování ve vztahu k druhému (pomáháme si)

Dítě a společnost

 • vytvářet povědomí o mezilidských a morálních hodnotách (lež, statečnost atd.)

Dítě a svět

 • osvojovat si dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí

Říkáme, zpíváme

Básničky: 

                      KOLO (ranní přivítání)

                      Hola, hola, hej,

                      dej mi ruku, dej!

                      Do kola se postavíme,

                      za ruce se podržíme.

                      Do očí se koukneme,

                      hezký den si přejeme.

 

                      ŠKOLKA

                      K snídani buchtu mám,

                      šálek čaje si k ní dám.

                      Pak už honem do školky

                      a vzít si s sebou bačkorky.

                      Tam už čekají mí kamarádi,

                      co mě mají rádi.

 

                      CO DĚLÁME NA PODZIM

                      Kopu, kopu brambory, pouštím draka do výšky,

                      proběhnu se po poli a pak půjdu na šišky.

                      Tahám řepu, hele ji, vůbec nechce ze země.

                      Procházím se alejí, oblékla se barevně.

 

                      BRAMBORA

                      Kutálí se ze dvora,

                      takhle velká brambora.

                      Neviděla, neslyšela,

                      spadla na ni závora.

                      Kam koukáš, ty závoro?

                      Na tebe, ty bramboro.

                      Kdyby tudy projel vlak,

                      byl by z tebe bramborák!

 

                      VEVERKA ČIPERKA

                      Veverka Čiperka

                      sedí v rudém kožíšku,

                      ráda jí jadérka,

                      ze šišek a oříšků.

                      Skoč, veverko, skoč,

                      s námi se tu toč!

 

                      OVOCE A ZELENINA

                      Ovoce a zelenina,

                      to je zdraví, to je síla.

                      Kdo jí mrkev, ředkvičky,

                      bude zdravý celičký.

 

                      LISTOPAD

                      Listopad, listopad,

                      lísteček mi na dlaň spad,

                      zlatý lístek z javora,

                      zima už jde do dvora.

 

                     PRINCEZNIČKA NA BÁLE.

 

Písničky k podzimním tématům:   

Pod naším okýnkem;  Šel zahradník do zahrady;  Měla babka;  Cib, cib, cibulenka;  Kopu, kopu, brambory;  Šla Nanynka do zelí; Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, cos to, Janku, cos to sněd´; Prší, prší; Hřej, slunéčko, hřej; Běží liška k Táboru; Pásla ovečky; Běžela ovečka; Skákal pes; Kočka leze dírou; Já mám koně; Když jsem husy pásala; Náš kohoutek kokrhá; Každá ručka má prstíčky;

 

O PalečkoviO PalečkoviDraciO PalečkoviO PalečkoviŠípkový keřZvířátka a loupežníciLoutková divadélkaPodzim ve školceDomku, domečkuMaxipes FíkO kohoutkovi a slepičce

Zde jsou akce, které již proběhly. Akce v aktuálním měsíci najdete v "aktualitách".

 

AKCE V ZÁŘÍ A ŘÍJNU

 • poznáváme nové kamarády, adaptace nových dětí
 • BRAMBŮRKOHRANÍ (vykopání vypěstovaných brambor, využití tématu brambor v různých oblastech - zpívání, recitování, poslech pohádky, výtvarné tvoření, počítání, poznávání a porovnávání velikostí, tvarů, hmotnosti  brambor,  třídění a řazení podle určité vlastnosti, smyslové vnímání, výroba pokrmu s ochutnávkou, cvičení s bramborou, kutálení, hra Na obra a palečka atd.)
 • 22.9. NÁVŠTĚVA KNIHOVNY S PROGRAMEM (pro starší děti) - děkujeme za spolupráci pí knihovnici
 • 27.9. SETKÁNÍ S DOBROVOLNÝMI HASIČI (SDH) - děkujeme panu Milanu Novákovi z Řešetovy Lhoty za pozvání 
 • FÁBORKOVANÁ S ÚKOLY po okolí Studnice - děkujeme paní Lucii Orjabincové za pozvání
 • 4.10. "KNIHADÝLKO"  V DRUŽINĚ (pro starší) - děkujeme paním vychovatelkám za pozvání
 • 5.10. PROFESIONÁLNÍ DIVADLO V MŠ - "Tygřík Péťa" pí Vlčková (setkání s kamarády ze ZŠ)
 • JABLÍČKOHRANÍ (sběr jablek, využití tématu jablek, ale i jiných druhů podzimního ovoce a zeleniny, v různých oblastech - zpívání, recitování, poslech pohádky, výtvarné tvoření, počítání, poznávání a porovnávání velikostí, tvarů, hmotnosti, třídění a řazení podle určité vlastnosti, smyslové vnímání, výroba pokrmu s ochutnávkou, cvičení s jablkem, kutálení, hry atd.)
 • VÝROBA POKRMŮ Z PODZIMNÍHO OVOCE 
 • NÁVŠTĚVA PRVŇÁČKŮ VE ŠKOLCE - setkání s paní učitelkou z první třídy a kamarády
 • 19.10. PŘEDŠKOLIČKA V 1. TŘÍDĚ ZŠ - pro předškolní děti (hodinový program)
 • 12.10. "STROMOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ" - výukový program Centra rozvoje Č. Skalice Mgr Marty Kmoníčkové o podzimní přírodě, stromech a stromových skřítcích
 • LESEM S LESNÍMI SKŘÍTKY - sbíráme a poznáváme plody lesa
 • PODZIMNÍ VÝZDOBA ŠKOLKY
 • 13.10. NÁVŠTĚVA KNIHOVNY S PROGRAMEM - pro mladší děti
 • 27.10. ZÍTRA MÁ NAŠE ČR NAROZENINY - státní symboly, hymna, prezident, vyvěšení vlajky
 • 31.10. ZHLÉDNUTÍ DĚTMI HRANÉ POHÁDKY V DRUŽINĚ - starší děti 

AKCE V LISTOPADU 

 • 7.11. PODZIMNÍ TVOŘENÍ RODIČŮ A DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE   
 • 9.11. BÁL PODZIMNÍCH SKŘÍTKŮ, VÍL A DALŠÍCH POHÁDKOVÝCH BYTOSTÍ 
 • 10.11. LEGENDA O SVATÉM MARTINOVI (11.11.), "Svatomartinské podkovičky" (pokrm)
 • 16.11. PŘEDŠKOLIČKA PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI V 1. TŘÍDĚ ZŠ 
 • 28.11. FOTOGRAFOVÁNÍ S VÁNOČNÍM POZADÍM - PHOTODIENST BRNO
 • VÝROBA ADVENTNÍHO VĚNCE
 • KRMÍME PTÁČKY NA ZAHRADĚ, SBÍRÁME ZBYTKY NASUŠENÉHO PEČIVA PRO ZVÍŘÁTKA
 • NACVIČUJEME VYSTOUPENÍ NA ADVENTNÍ KONCERT

Mateřská škola

kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6
1
7
8 9 10 11 12 13 14
15
1
16 17 18 19 20 21
22 23 24
1
25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Aktuální počasí

dnes, středa 17. 4. 2024
slabý déšť 8 °C 2 °C
čtvrtek 18. 4. slabý déšť 8/0 °C
pátek 19. 4. déšť se sněhem 8/0 °C
sobota 20. 4. déšť se sněhem 4/0 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Jasný měsíc v dubnu škodí květu stromů.

Pranostika na akt. den

Na Roberta je dobré vysazovat zelí do pole.

Svátek

Dnes je 17.4.2024

Svátek má Rudolf

Projekty a dotace


nahoru