606 731 185

ZŠ a MŠ Studnice
ZŠ a MŠ Studniceokr. Náchod
ZŠ a MŠ Studnice, okr. Náchod

Vyberte vlevo podtéma.

VOŇAVÉ POHÁDKY JARA

Jaro

Jarní probuzení

BŘEZEN

 

práce s pohádkou: Bob a Bobek králíci z klobouku, Káťa a Škubánek, O Velikonocích

četba z knížky: Káťa a Škubánek, I. Peroutková - Anička a Velikonoce, E. Petiška - O zvířátkách a lidech

 

TÉMA III.     VOŇAVÉ POHÁDKY JARA                                                              

                                                              

Podtéma 1.         Vítáme jaro

 

 • VÍTÁNÍ JARA - změny v přírodě, jarní květiny                      
 • KOLOBĚH VODY - jak vzniká déšť, důležitost vody, jarní práce na zahradě
 • DOMÁCÍ A HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA A JEJICH MLÁĎATA - pojmenování, význam, užitek           
 • OSLAVA VELIKONOC - lidové zvyky, velikonoční tvoření            

 

V tomto období budeme netrpělivě očekávat příchod jara. Budeme pozorovat měnící se přírodu, první jarní květinky. „Tetku Zimu - Moranu“ vyneseme do místního potoka, dle lidového zvyku (aby zima odešla a jaro přišlo). Začneme s jarní výzdobou naší školky.

Budeme sledovat počasí a povídat si o důležitosti vody v přírodě, jak voda vzniká. Nezapomeneme sledovat jarní práce na polích a v zahrádkách. Naklíčíme si semena, budeme je pozorovat a povíme si, co všechno potřebuje semínko, aby z něho vyrostla rostlinka.

Řekneme si něco nového o domácích a hospodářských zvířatech a jejich mláďatech.

Budeme se připravovat na oslavu Velikonoc. Naučíme se velikonoční koledy, vytvoříme si velikonoční ozdoby, ozdobíme výdunky vajec, zasejeme do misek obilí. Pozveme na velikonoční tvoření do mateřské školy také rodiče, kteří se na již tradiční akci „Malované vajíčko“ těší.

Budeme spolupracovat s firmou AGRO CS a.s. Česká Skalice na programu „Malý zahradník“. Započneme s dalšími projekty dle plánu.

                                              

OBLASTI:

 

Dítě a jeho tělo

 • rozvíjet hudební a hudebně pohybové hry a činnosti, ovládání pohybového aparátu

Dítě a jeho psychika

 • získávat schopnost řídit své chování vůlí a ovlivňovat vlastní situaci
 • posilovat radost z objevovaného, probouzet zájem a zvídavost dítěte

Dítě a ten druhý

 • rozvíjet respekt a přizpůsobivost ve vztahu k druhému

Dítě a společnost

 • rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí, přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané

Dítě a svět

 • upevňovat pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou

 

 

DUBEN

 

práce s pohádkou: s policistou Honzíkem o bezpečnosti, prevenci nevhodného chování, se včelkou Aničkou o zdraví

četba z knížky: R. Pokorný - Policejní pohádky, Rotag - Děti pomáhají, Děti a zdraví, L. Brezovická - Medové příběhy

 

TÉMA III.     VOŇAVÉ POHÁDKY JARA

 

Podtéma 2.         Ochrana našeho zdraví

 

 • DOMÁCÍ A HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA A JEJICH MLÁĎATA                     -              
 • POZNEJ SVÉ TĚLO - části lidského těla, ochrana zdraví a bezpečnost
 • OVOCE A ZELENINA - druhy, pěstování, význam pro zdraví
 • JÍDLO A POKRMY - zdravá výživa    

 

Stále budeme sledovat měnící se jarní přírodu. Pomůžeme při úklidu zahrady a okolí.

Řekneme si něco nového o domácích a hospodářských zvířatech a jejich mláďatech.

Poznáme své tělo, povíme si o tom, jak své tělo a své zdraví chránit, jaké potraviny jsou

pro naše zdraví nejdůležitější. Vyrobíme si zeleninový salát, ochutnáme některé bylinky, uvaříme si bylinkový čaj.     

Budeme se těšit také na čarodějnický bál, který ukončí měsíc duben.

Budeme spolupracovat s firmou AGRO CS a.s. Česká Skalice na programu „Malý zahradník“. Čeká nás projekt: „Bio pěstování v mobilních záhonech“. Na pěstování využijeme i hlínu z našeho kompostéru.

 

OBLASTI:

 

Dítě a jeho tělo

 • osvojovat si věku přiměřené praktické dovednosti

Dítě a jeho psychika

 • cvičit paměť, pozornost, představivost, fantazii
 • rozvíjet mluvený projev dítěte

Dítě a ten druhý

 • upevňovat citové vztahy ke svému okolí, k živým bytostem
 • učit se chránit bezpečí své i druhých

Dítě a společnost

 • pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky a postoje a přijmout základní společenské, morální a estetické hodnoty

Dítě svět

 • rozvíjet schopnost vážit si života ve všech jeho formách
 • kladení otázek a hledání odpovědí na problémy
KVĚTEN

 

práce s pohádkou:

četba z knihy: L. Brezovická - Medové příběhy, 

 

TÉMA III.     VOŇAVÉ POHÁDKY JARA                                     

 

Podtéma 3.         Měsíc plný květů a vůní

 

 • SVÁTEK MAMINEK (Den matek) - vztah k rodičům, důležitost rodiny, výroba dárků, oslava                     
 • KVETOUCÍ PŘÍRODA  - stromy, keře, byliny, ochrana přírody, krása rozkvetlé přírody, vnímáme všemi smysly                                                                      
 • ŽIVOT NA LOUCE A U RYBNÍKA  - ryby, žáby, hmyz, ochrana přírody, co umí včeličky                                                   
 • POZNÁVÁME RODNÝ KRAJ  - památky, přírodní zajímavosti, významné osobnosti našeho kraje, výlety, exkurze, besedy                                                                              

 

V tomto nejkrásnějším jarním období se zaměříme na pozorování přírody všemi smysly. Budeme sledovat stromy, keře, byliny, jejich květenství, vnímat jejich vůni.

Naší pozornosti neuniknou ani drobní živočichové např. hmyz. Zaměříme se na pozorování života u rybníka a na louce. Budeme se učit přírodu ochraňovat a neničit.

Pro maminky k jejich svátku připravíme krátké vystoupení, malé občerstvení a předáme jim vyrobené dárečky.

Budeme poznávat také náš rodný kraj, chodit na delší vycházky, exkurze, výlety.

Budeme spolupracovat s firmou AGRO CS a.s. Česká Skalice na programu „Malý zahradník“. Budeme se starat o zasazené stromky na školní zahradě. Budeme pokračovat v  projektech: „Bio pěstování v mobilních záhonech“, „Rozkvetlá školka“ a v dalších dle plánu.

 

OBLASTI:

 

Dítě a jeho tělo

 • osvojování pohybových stereotypů (běh, skok, skoky přes švihadlo, šplh, míčové hry)

Dítě a jeho psychika

 • výslovnost, přednes, recitace – rozvíjení jazykových dovedností
 • rozvíjet a kultivovat hudební a taneční aktivity

Dítě a ten druhý

 • vytvářet estetický vztah k životu

Dítě a společnost

 • vytvářet estetický vztah k životu, připravit společné slavnosti pro maminku

Dítě a svět

 • rozvíjet pocit sounáležitosti s rodinou, s lidmi, se společností

 

JARO

Táta včera na venku,

našel první sněženku,

vedle petrklíč,

zima už je pryč!

 

JARO, VSTÁVEJ!

Jaro, vstávej, už je čas,

slunce přiveď mezi nás!

Ať nás hřeje, ať nám svítí,

bude vonět jarní kvítí.

 

Slepička

Mává křídly slepička,

snesla právě vajíčka.

Kohoutek k ní rychle běží,

pyšný je, tak čechrá peří......

 

Včelka

Letí, letí včelka,

asi takhle velká.

Zdraví každou květinku,

načechrá ji sukýnku.

Letí, letí včelka malá,

sedá z květu na květ.

Stejně jako loni zjara

usmívá se na svět.

 

JARNÍ PÍSNIČKY: Travička zelená; Na jaře, na jaře; Jaro, jaro, jaro už je tu; Hřej, sluníčko, hřej; Uvijeme věneček; Náš kohoutek kokrhá; Když jsem já sloužil; Pásla ovečky; Skákal pes; Kočka leze dírou; Já mám koně; Běžela ovečka; Hlava, ramena, kolena, palce; Včelky;

 

Výtvarné práceVýtvarné práceVýtvarné práceVýtvarné práce

AKCE V MĚSÍCI BŘEZNU

 • VÝROBA MORANY - SYMBOLU ZIMY A HÁZENÍ DO POTOKA (v pondělí po Smrtné neděli)
 • 12.3. NÁVŠTĚVA ZVÍŘÁTEK VE ŠKOLCE - beseda s pracovnicí Záchranné stanice zraněných a handicapovaných volně žijících zvířat JARO Jaroměř - paní Terezou Halaškovou, ukázka některých volně žijících zvířat
 • 15.3. NÁVŠTĚVA MÍSTNÍ KNIHOVNY S PROGRAMEM (starší)
 • 20.3. VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ RODIČŮ A DĚTÍ VE ŠKOLCE - Srdečně zveme rodiče, kteří mají čas a chuť si společně se svými dětmi u nás ve školičce vytvořit velikonoční dekoraci. 
 • 21.3. PŘEDŠKOLIČKA V 1. TŘÍDĚ 
 • CVIČENÍ V SOKOLOVNĚ
 • JARNÍ VÝSTAVKA DĚTSKÝCH PRACÍ NEJEN VE ŠKOLCE, ALE I NA ZASTÁVCE AUTOBUSU (společně se ZŠ)

 

AKCE V MĚSÍCI DUBNU

 • 8. 4. v ZŠ od 15,30 hodin PŘEDŠKOLIČKA pro děti a rodiče budoucích prvňáčků 
 • 10. 4. PRIMA VIZUS V MŠ - vyšetření zraku dětí (od 10 h.), předem objednáno rodiči
 • 15. 4. PROFESIONÁLNÍ DIVADLO V MŠ (děti ze ZŠ a MŠ) - "Staré pohádky české"
 • 18.4. PŘEDŠKOLIČKA V 1. TŘÍDĚ ZŠ
 • 22.4. FOTOGRAFOVÁNÍ FIRMOU PHOTODIENST BRNO
 • 23.4. NÁVŠTĚVA MÍSTNÍ KNIHOVNY S PROGRAMEM (starší)
 • 25. 4. BESEDA SE VČELAŘEM  s ukázkou včel ve skleněné skříňce - manželé Vavříkovi
 • 30. 4. ČARODĚJNICKÝ BÁL V MŠ
 • JARNÍ VÝSTAVKA DĚTSKÝCH PRACÍ NEJEN VE ŠKOLCE, ALE I NA ZASTÁVCE AUTOBUSU (společně se ZŠ)

 

AKCE V MĚSÍCI KVĚTNU

 • 6. 5. a 7.5. OSLAVA DNE MAMINEK V MŠ (viz POZVÁNKY) 
 • 21.5. MALÝ DOPOLEDNÍ VÝLET VLÁČKEM DO VÁCLAVIC NA DĚTSKÉ HŘIŠTĚ (PRO VŠECHNY DĚTI) - VIZ LETÁČKY
 • 23.5. PŘEDŠKOLIČKA V 1. TŘÍDĚ ZŠ
 • NÁVŠTĚVA MÍSTNÍ KNIHOVNY S PROGRAMEM
 • DELŠÍ PĚŠÍ VYCHÁZKY PO OKOLÍ (prosíme, aby děti měly na věšáčku připravený batůžek, dostatečné oblečení, pokrývku hlavy a vhodnou obuv)
 • 28.5. DOBROVOLNÍ HASIČI V MŠ (PAN NOVÁK A PAN KOUTSKÝ)
 • 30.5. ŠIPKOVANÁ ZA POKLADEM
 • 31.5. MDD - ZÁBAVNÉ DOPOLEDNE NA ZAHRADĚ MŠ A ZMRZLINOVÝ POHÁR

 

Mateřská škola

kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10
1
11 12
1
13 14 15 16
17 18
1
19 20 21 22 23
24
1
25 26 27
1
28
1
29 30

Aktuální počasí

dnes, sobota 15. 6. 2024
slabý déšť 25 °C 12 °C
neděle 16. 6. slabý déšť 21/11 °C
pondělí 17. 6. slabý déšť 24/12 °C
úterý 18. 6. skoro jasno 26/11 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí.

Pranostika na akt. den

Pohoda od svatého Víta do svatého Jana (24.6.) pro obilí je vyhraná.

Svátek

Dnes je 15.6.2024

Svátek má Vít

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Mezinárodní den odpůrců vojenské služby
 • Světový den proti násilí na seniorech

Projekty a dotace


nahoru