ZÁPIS DO MŠ - ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO MŠ 2021 - 2022 ve správním řízení.doc (40960)

- zde žádost ke stažení

 

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VE STUDNICI

pro školní rok 2021 - 2022

bude probíhat v budově mateřské školy ve dnech:

 

Pondělí           10.5.    od       9,30     do       16,30   hod.

Úterý              11.5.    od       10,00   do       13,00   hod.

 

Vzhledem k současným pandemickým opatřením bude zápis probíhat bez přítomnosti dětí. Zákonný zástupce s sebou vezme občanský průkaz, rodný list dítěte a jeho očkovací průkaz a vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, jejíž součástí je také potvrzení lékařem.

 

Tuto žádost je možné si stáhnout z našich webových stránek. Na požádání zašleme i e-mailem nebo je možné tiskopis osobně vyzvednout v mateřské škole.

Mohou nastat změny - sledujte aktuální informace na naší webové stránce, na vstupních dveřích školy.

 

Kritéria přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání:

  • Do mateřské školy se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku - děti podle věku od nejstarších po nejmladší.

 

Informace pro rodiče: pokud budou volná místa, budeme přijímat děti i z jiných obvodů, podle věku od nejstaršího po nejmladší. Do školky můžeme přijmout i děti dvouleté.