ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO MŠ 2021 - 2022 .docx (15831)

 

- zde žádost ke stažení

 

Základní škola a Mateřská škola, Studnice, okres Náchod

 

 

VÝSLEDKY ROZHODNUTÍ

O PŘIJETÍ / NEPŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 

 

Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Studnice, okres Náchod, dne 27.5.2019 rozhodl podle ustanovení § 34, §165 odst. 2, písm. b) a §183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

 

Bylo postupováno podle předem daných kritérií a do navýšení kapacity školy.

 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO                 ROZHODNUTÍ

 

                             1    …… nepřijato                  

                                2    …… nepřijato                     

        3    …… přijato

        4    …… přijato

         5    …… přijato

         6    …… přijato

            7    …… nepřijato

            8    …… nepřijato

         9    …… přijato

          10    …… nepřijato

           11    …… nepřijato

           12    …… nepřijato

           13    …… nepřijato

        14    …… přijato

         15    …… přijato

            16    …… nepřijato

         17    …… přijato

                                       

 

Zveřejnění seznamu:  od 31.5.2021  do 14.6.2021               Jaroslav Baše, ředitel ZŠ a MŠ

 

Kritéria přijetí dítěte do mateřské školy:

  • Děti, které před začátkem školního roku 2021/2022 dosáhnou nejméně třetího roku věku, pro které je mateřská škola spádová a podle věku od nejstarších po nejmladší.

Pokud budou volná místa, budeme přijímat děti i z jiných obvodů, podle věku od nejstaršího po nejmladší (i dvouleté).